Conferences

Student's Lecture

Wykład specjalizacyjny

Oddziaływanie leków z celami molekularnymi i projektowanie leków

Materiały pomocnicze do druku:

Wykład monograficzny i ogólnouniwersytecki

Oddziaływanie leków z celami molekularnymi

Spis treści wykładu:


Materiały pomocnicze do druku:


W czasie wykładu będą pokazywane struktury oraz dynamika niektórych kompleksów lek-cel molekularny w programie YASARA. Program YASARA View jest bezpłatny.
Zaliczenie na podstawie wyników egzaminu (min. 50%) oraz obecności na wykładach (dozwolona jedna nieusprawiedliwiona nieobecność).

Wykład odbywa się w poniedziałki 16.15-17.45 w sali Stara Biblioteka na Wydziale Chemii UW, ul. Pasteura 1, Warszawa.

Konsultacje dla studentów: poniedziałki 17.45-18.45 po wykładzie; p.265.

Pierwszy wykład w semestrze letnim 2014/2015 rozpoczyna się 20.04.2015.

Prowadzący: prof. dr hab. Sławomir Filipek

The latest news

© Copyright 2012 - sfilipek|chem.uw.edu.pl|BIOmodeling, All Rights Reserved.
This website is using cookies for managing site statistics.